Vrij Zijn Zomerweek 2018

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Ook in 2018 is er een Vrij Zijn Zomerweek. Het thema voor deze week is Faith is Rising (hoe het onmogelijke mogelijk kan woorden). Ons geloof is geen vaststaand gegeven, maar beweegt voortdurend.

Het is een programma waarin de deelnemers op zoek gaan naar een ontmoeting met God en waarin de heilige Geest de ruimte krijgt om hen te vervullen met zijn kracht en wijsheid. De verwachting is dat God een ieder zal aanraken met wonderen van genezing, kracht, bemoediging en herstel.

Naast dagelijkse diensten zijn er verschillende workshops en er is een kinder-, tiener- en jongerenprogramma.
Het tienerprogramma – voor zo’n 400 tieners – heeft als thema Heroes of Faith. Elke dag zal een geloofsheld de tieners helpen hun geloof te versterken. En er zijn heel veel sportieve en creatieve activiteiten.
Het jongerenprogramma heeft als thema Mountain Movers (naar Matteüs 17:20). Het zijn mensen die het lef hebben om de uitdagingen van het leven recht in de ogen te kijken. Voor gelovigen is immers niets onmogelijk.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI