Veilige Kerk – een hoopvol perspectief

Op dinsdag 12 november 2024 organiseert stichting Veilige Kerk de eerste landelijke conferentie. Het thema is Veilige Kerk – een hoopvol perspectief. Hiermee wil de organisatie samen met kerkleiders, christelijke organisaties en kerkelijk werkers een grote stap vooruitzetten om misbruik in kerken en betrokken gezinnen te voorkomen.

Als je ergens veilig moet kunnen zijn dan is dat in de kerk, binnen je eigen gemeente. De mensen die leidinggeven in de kerk dragen de eerste verantwoordelijkheid voor die veiligheid. Tegelijk is ook ieder lid zelf verantwoordelijk om te zorgen voor veiligheid binnen de gemeente.

Het afwisselende programma bestaat naast gezamenlijke gedeelten uit verschillende workshops waarin de deelnemers zelf aan de slag gaan of een verdiepingsslag kunnen maken rond een specifiek thema. Dagvoorzitter is tv-presentator Marleen Stelling.

Op het ruime informatieplein presenteren diverse organisaties zich die eraan werken om grensoverschrijdend gedrag in kerken en gezinnen tegen te gaan.

De volgende workshops staan gepland:
1. Aan de slag met het stappenplan naar een veilige kerk (Ineke van Dongen)
2. Omgaan met weerstand in de kerk rond dit thema (Karin Somhorst)
3. Persoonlijk verhaal over herkennen van kindermisbruik (Stichting Wij zijn M)
4. De kracht van de kwetsbare leider (Oeds Blok)
5. Grensoverschrijdend gedrag in de Bijbel (Almatine Leene)
6. Omstanderstraining voor mannen: wat kun je doen als je ongewenst gedrag ziet? (Marianne Bronsveld)

Klik hier voor meer informatie en voor aanmelding.

Veilige Kerk is een initiatief van drie kerkelijke meldpunten en helpt kerken om grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk en huiselijk geweld te (h)erkennen, voorkomen en aan te pakken. Kijk hier voor meer informatie hierover.

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI