Training Gezond leiderschap

Woensdagavond 6 december is er bij Shelter Haarlem een training onder leiding van Walfried Giltjes en Michiel Santman met als titel Gezond leiderschap.

Als kerk hechten we aan het belang van gezond leiderschap. Michiel Santman, oud-voorganger van Shelter Haarlem, schrijft over gezond leiderschap het volgende:

“Gezond leiderschap is
het vermogen van een leider om naar zichzelf te kijken en
zich af te vragen
of hij gezond in elkaar steekt.
Zelfkennis en zelfreflectie is hierbij van belang.

Gezond slaat op de manier waarop hij leiding geeft en
hoe gezond dat voor hemzelf en anderen is.”

Het ontwikkelen van gezond leiderschap is een continue proces. Dit seizoen besteden we twee avonden aan het ontwikkelen van leiders. Ben je een leider in je kerk of op je werk dan ben je van harte uitgenodigd.

De training vindt plaats binnen de stream Next Level van Shelter Kingdom Builders, de avondschool bij bijbels onderwijs wordt gegeven.
De tweede bijeenkomst is op woensdagavond 10 april 2024.
Klik hier om je aan te melden voor deze training.

Datum: woensdagavond 6 december om 20 uur (koffie vanaf 19.30 uur)
Locatie: gebouw van Shelter Haarlem, Eksterlaan 1 in Haarlem

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI