STADSGEBED voor Haarlem en omgeving

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Vanavond komen mensen om 19 uur bij elkaar om een uur te bidden dat God zijn zegen uitgiet over de stad, maar ook voor het verspreiden van het evangelie. We bidden ook voor vrede en harmonie in de stad, voor eenheid onder de christenen, voor het stadsbestuur en voor goed onderwijs op de scholen. En als we samen bidden voor de noden in de stad Haarlem wordt er kracht aan verleend.

De gebedsbijeenkomst vindt plaats bij de Levend Woord Gemeente, buurtcentrum De Fjord, Paul Krugerkade 6 in Haarlem. De kerkzaal bevindt zich op de tweede verdieping en is bereikbaar via de trap of de lift.

Zoek de vrede voor de stad – Haarlem en omgeving – … en bid voor haar tot de Heer, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn.
(NBG – Jeremia 29:7)

Bid tot de HEER voor de stad – Haarlem en omgeving – … en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.
(NBV – Jeremia 29:7)

Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen – in Haarlem en omgeving – gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken.
(NBV – 1 Timoteüs 2:1)

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI