Samen Geloof Leren – Geloofsopvoeding avond 3

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Geloven leer je thuis. Het gezin heeft de meeste impact op de geloofsontwikkeling van kinderen. Wat kinderen thuis meekrijgen – en hoe dat gebeurt – heeft grote invloed op de rest van hun leven.
De Evangelische Omroep plaatste hierover op 30 juni een online-artikel onder de veelzeggende titel ‘Ouders vragen kerk om creativiteit voor geloofsopvoeding‘. Als kerken in Haarlem willen wij daartoe bijdragen door drie avonden te organiseren voor ouders met kinderen tussen 0 en 18 jaar.
Deze avonden worden gehouden op woensdag 13 september, 11 oktober en 8 november.

De derde avond op 8 november is een avond waarin we met elkaar willen nadenken over de (christelijke) seksuele opvoeding. Als ouders met hun kind(deren) over seksualiteit praten, blijkt dat beter voor de seksuele gezondheid van het kind te zijn. Het is dus belangrijk dat ouders zelfvertrouwen hebben om over dit onderwerp te praten. Wat vertel je wel en wat (nog) niet?
Spreekster is schrijfster Arjet Borger. Zij zet zich ervoor in dat jongeren en volwassenen het zelfvertrouwen en de vaardigheden krijgen om keuzes te kunnen maken in hoe ze omgaan met seksualiteit. Hiervoor heeft ze de Care for Sexuality Foundation opgericht.

Het belooft wederom een avond te worden waarin we veel ideeën aangereikt krijgen. Iedereen voor wie geloofsopvoeding relevant is, is van harte welkom.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI