Samen Geloof Leren – Geloofsopvoeding avond 2

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Geloven leer je thuis. Het gezin heeft de meeste impact op de geloofsontwikkeling van kinderen. Wat kinderen thuis meekrijgen – en hoe dat gebeurt – heeft grote invloed op de rest van hun leven.
De Evangelische Omroep plaatste hierover op 30 juni een online-artikel onder de veelzeggende titel ‘Ouders vragen kerk om creativiteit voor geloofsopvoeding‘. Als kerken in Haarlem willen wij daartoe bijdragen door drie avonden te organiseren voor ouders met kinderen tussen 0 en 18 jaar.
Deze avonden worden gehouden op woensdag 13 september, 11 oktober en 8 november.

De tweede avond op 11 oktober is een avond over ouderschap in bijbels perspectief. Spreekster is de orthopedagoog Christa Baksteen. Zij spreekt namens de stichting Generatio. Deze stichting helpt, traint en coacht bij het in de praktijk brengen van Gods principes over gezin en opvoeding in het dagelijks leven.
Deze avond gaat het o.a. over de specifieke rollen van vader en moeder, over hoofd van het gezin zijn en over de combinatie van vaderschap, moederschap en carrière.

Het belooft opnieuw een avond te worden waarin we veel ideeën aangereikt krijgen. Iedereen voor wie geloofsopvoeding relevant is, is van harte welkom.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI