Pinksterconferentie Opwekking

Van 17 t/m 20 mei 2024 wordt voor de 54ste keer de jaarlijkse Pinksterconferentie Opwekking georganiseerd, wederom op het evenemententerrein van Walibi in Biddinghuizen.
Deze conferentie is een plaats waar mensen van alle leeftijden en uit alle kerkelijke achtergronden welkom zijn om het Pinksterfeest mee te vieren. Naast het hoofdprogramma voor volwassenen, zijn er ook programma’s speciaal voor kinderen, tieners, jongeren en voor mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis.
Net als voorgaande jaren kun je ook via het digitale platform verschillende programma’s van de conferentie volgen.

Het thema  dit jaar is Dichterbij. De Bijbel vertelt ons het verhaal van God die in relatie wil leven met mensen. Zelfs na de zondeval was het God zelf die de kloof die ontstaan was tenietdeed, en op zoek ging naar ons. Hij kwam dichterbij door Jezus. Hij legde zijn heerlijkheid af en kwam naar de aarde. Jezus kwam dichtbij. Door zijn dood aan het kruis mogen we opnieuw tot de Vader komen, steeds dichterbij. En door de Heilige Geest komt God nog dichterbij, zelfs in ons wonen.

God nodigt ons uit om dichterbij te komen
We kunnen zijn als de jongste ‘verloren’ zoon, die na een losbandig leven terugkeert naar huis en ontdekt dat de Vader al die tijd op hem heeft gewacht. Of we kunnen zijn als de oudste zoon, die weliswaar thuis was en voor de Vader werkte, maar nooit echt dichterbij was gekomen. In beide gevallen gaat de Vader hen tegemoet en nodigt hen uit om dichterbij te komen, om een echte relatie te bouwen.
De Vader herstelt hun identiteit en er is een groot feest. Maar ze ontvangen ook nieuwe, schone kleren: een teken van de reiniging en de heiliging die vrucht is van dichter bij de Vader leven. En dat verandert wie we zijn en hoe we in het leven staan. Zo wordt Jezus steeds meer zichtbaar door ons heen.

Op de afbeelding hieronder zie je het themabeeld. Klik hier om de beschrijving van dit beeld te lezen.

Sprekers dit jaar zijn o.a. Peter Greig, Godwin Arhin, Ruben Flach en Henk Stoorvogel.
Naast de Opwekkingsband leiden Reni en Elisa Krijgsman de Sing-in. Verder is er een gebedsconcert met Joke Buis, Open Heaven Worship met Julian Goedhart en op Pinkstermaandag het afscheidsconcert van InSalvation.

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI