Opwekking 2018 ONE WAY

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Het thema voor Opwekking 2018 – de 48e editie vandeze pinksterconferentie – is ONE WAY, vene met Jezus door de kracht van de heilige Geest. We zijn geroepen om te leven als getuigen van jezus, om door ons dagelijks leven zijn koninkrijk zichtbaar te maken. Alleen door de kracht van de heilige Geest kunnen we zo leven en proclameren dat er maar één weg is – ONE WAY – Jezus zelf. Als we de heilige Geest toestaan om ons leven te leiden en ons steeds opnieuw te vervullen, zal Hij door ons Jezus zichtbaar maken. Dan zullen de gaven en bedieningen, de vrucht en kracht van de heilige Geest ons in staat stellen om krachtige getuigen te zijn van Hem die de weg is, Jezus. De kerk van jezus mag in deze tijd van toenemende onzekerheid opstaan om dit heldere geluid te laten horen.

Opwekking is een echte familieconferentie. Ook dit jaar zijn er – naast het hoofdprogramma en het seminarprogramma – parallelprogramma’s en programma’s voor jongeren, tieners en kinderen. Het thema loopt als een rode draad door al deze programma’s. Naar schatting komen zo’n 70.000 bezoekers op het conferentieterrein.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI