New Wine Zomerconferentie 2023

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Jaarlijks ontmoeten tussen ruim 6.000 christenen elkaar tijdens de New Wine Zomerconferentie. Om elkaar aan te moedigen, te inspireren en toe te rusten om in de kracht van de Geest te getuigen van de komst van Gods Koninkrijk. Het thema van de Zomerconferentie is Hoop uitleven!

‘Juist in deze woelige tijd waarin zoveel op ons afkomt – van een klimaatcrisis tot epidemieën en oorlogen – en we worstelen met het vinden van oplossingen, mogen wij als christenen weten dat onze hoop niet is gebaseerd op dat wat we om ons heen zien, maar op de opstanding van Jezus. Door de kracht van de Heilige Geest, schrijft Paulus in Romeinen 15, zal de hoop die God ons geeft in het geloof steeds blijven toenemen. En als christenen mogen we dat uitleven en weer doorgeven aan de wereld om ons heen. Een wereld die smacht naar hoop.’

Hoofdspreker is de Egyptische Anne Zaki. Zij geeft les aan het Evangelical Presbytarian Seminary in Caïro en kan vanuit de Bijbel en haar eigen leven veel delen over hoop uitleven.
Tot de sprekers horen  verder Bart Visser (directeur New Wine) en Corine Zonnenberg (pionier-predikant in Rotterdam Charlois). Zij zal het thema Hoop uitleven! meerdere lagen en diepte meegeven.

Tijdens de conferentie zijn er samenkomsten, seminars en workshops met Nederlandse en internationale sprekers (inclusief vertaling). Daarnaast kun je ontspannen met muziek, theater en cabaret.
De ochtend- en avondvieringen bestaan steeds aanbidding, onderwijs door een spreker en – na afloop – persoonlijk gebed (ministry).

Klik hier voor meer informatie en voor aanmelding.

‘Moge God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de heilige Geest’.
Romeinen 15:13

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI