Nacht van gebed

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Op vrijdagavond 21 juni organiseren verschillende kerken in Haarlem de Pelgrimkerk weer van 19.45 uur tot 21.30 uur de Nacht van Gebed.
Je kunt o.a. meebidden in de Pelgrimkerk (19.45 uur – 21.30 uur) en de Koningkerk (20.00 uur – 23.00 uur).

De Nacht van Gebed is een initiatief van Open Doors. Vervolgde christenen vragen altijd om gebed. Er wordt met opzet ‘s avonds (of ‘s nachts) gebeden omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben.
Het is mooi te ervaren hoe ontzagwekkend God werkt, juist in landen waar het zo gesloten is en waar zo veel haat en strijd is. Hij laat niet los en geeft niet op.

De zondag ervoor is traditioneel de zondag voor de vervolgde kerk. Dit keer dus op 16 juni. Ook traditioneel is dat dit altijd de zondag na Pinksteren is. Als leden van hetzelfde lichaam van Christus horen christenen wereldwijd bij elkaar. Daarom is het goed ook in onze kerken verbonden te zijn met broers en zussen doe omwille van de naam van Christus gediscrimineerd, achtergesteld en verdrukt worden.

Het gebed? Het gebed van een gelovige vermag veel doordat er kracht aan verleend wordt. (Jacobus 5:16)
En voor Open Doors zelf vormt Matteüs 7:7 het aanknopingspunt. Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Er gaat in deze Bijbeltekst een geweldige belofte schuil. Het gaat immers niet om een lang gebed. Elk gebed is waardevol.
Denk ook aan Hebreeën 13:3. Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen  waart; aan hen, die mishandeld worden, als (mensen), die ook zelf een lichaam hebt.

Klik hier voor informatie over de nacht en hier voor informatie over de zondag.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI