Jeroen van de Coolwijk: ”Praat over je geloof, wees niet bang, God helpt je!”

Het team van YfC Haarlem bestaat uit drie vaste medewerkers, Jari, Suzanne en Jeroen en ruim tien vrijwilligers en stagiairs. Samen zorgen zij voor het jongerenwerk in Boerhaavewijk in Schalkwijk, op het  Teylerplein in de Amsterdamsebuurt en op Het Asfalt in Velserbroek. ”De leeftijdsgroep waar wij ons op richten is tussen de 8 en 12 jaar en tussen de 13 en 22 jaar. Op alle locaties zijn we vooral veel buiten aan het werk. We maken contact met de jongeren door met ze te sporten, te praten en lol te maken. We gebruiken ook de camper, onze MOP (Mobiele OntmoetingsPlek), die we van iemand hebben gekregen. Hierin kunnen jongeren terecht voor een praatje, maar kunnen ze ook gamen. Daar is soms zoveel animo voor dat ze om de beurt naar binnen mogen. We proberen zo veel mogelijk laagdrempelig met de jongeren aan de slag te gaan en een band met ze op te bouwen. Dat is vaak een kwestie van lange adem. Het kan wel een jaar duren voor je echt een goede vertrouwensband hebt opgebouwd. Uiteraard proberen we over ons geloof met ze te praten.” Jeroen ziet het als een cirkel. ”Wij planten een zaadje, dat moet gaan groeien en God werkt in de jongeren. Dat is niet aan ons.

We zien mooie dingen gebeuren op de pleinen waar we werkzaam zijn. Een jongen met wie ik al regelmatig over het geloof sprak, hield de boot altijd af. Op enig moment zei hij tijdens het voetballen: ‘ik heb zulke grote voeten, ik kan wel over water lopen.’. Toen zei ik dat heeft niets met je schoenmaat te maken, maar met geloof. Daarmee had ik een aanknopingspunt om hem opnieuw op Jezus te wijzen.
Een paar jaar geleden was de broer van één van onze vrijwilligers overleden. Dat was een moeilijke periode voor hem. Ik vroeg aan de jongens op het plein of we voor hem zouden bidden, want hij was er altijd en ze kenden hem goed. ‘Hij bid immers ook altijd voor jullie.’ Dat vonden ze op dat moment ingewikkeld. Twee weken later vertelden twee jongens dat ze thuis voor hem hadden gebeden en dat ze het er met hun moeder over hadden gehad en zij ook voor hem had gebeden. Deze jongens en deze moeder zijn moslim, dat is toch geweldig. Je weet nooit hoe een gesprek doorwerkt, ze nemen het toch mee naar huis. Het allerbelangrijkste is aandacht voor de jongeren. Je verplaatsen in de jongere. En wij moeten niet bang zijn om over ons geloof te praten, dat merk ik soms maar al te vaak.
Ook bij kerkelijke jongeren en volwassenen. Waarom? Jongeren zijn heel open en nieuwsgierig. Praat over je geloof, wees niet bang, God helpt je!

Ik ben dankbaar voor ons team, de vrijwilligers en de stagiairs. Voor de support vanuit Geloven in de Stad en andere organisaties. Maar ook alle mensen, ondernemers en andere organisaties die ons steunen. Zowel financieel als met gebed en bemoediging. YfC Haarlem zat in zwaar weer eind 2023. Financieel stonden we dik in het rood. Ik deelde mijn zorgen tijdens een bijeenkomst en twee weken later kreeg ik een mailtje van een ondernemer. Hij wilde graag met mij praten en vroeg wat hij voor ons kon betekenen. Het zag er echt niet goed uit voor het jongerenwerk. Ik heb drie dagen gevast en veel gebeden. We wisten dat we moesten blijven vertrouwen ondanks dat een aantal mensen om ons heen de moed begonnen te verliezen. Als God zoveel zegen geeft in het werk dan komt het financieel ook goed. Onze gebeden zijn verhoord! Er zijn ondernemers die ons uit de ‘rode cijfers’ naar ‘zwarte cijfers’ hebben gebracht. Voor ons is dit onder andere bewijs dat God voor ons zorgt. Geef dus nooit op! Dankzij deze financiële steun sluiten we 2023 positief af en kunnen wij 2024 verder met ons werk. We zijn er nog niet voor heel 2024, maar we vertrouwen erop dat ook dat goed komt.

Onze plannen voor 2024? In Velserbroek hopen we het jongerenwerk verder te kunnen uitbreiden. Het meidenwerk weer op te pakken en door te gaan met huiswerkbegeleiding en zoeken naar ‘nieuwe’ manieren om met de jongeren in contact te komen en te blijven.
Als teamleider wil ik dit jaar tijd vrijmaken om financiële partners voor YfC Haarlem te zoeken, connecties met kerken en de gemeente te leggen en presentaties te geven. Financiële steun én gebed blijven nodig willen we dit werk kunnen doen. En dat willen we niets liever!

Tot slot. Op 12 januari is er weer een Youth Alpha gestart. Dat vind ik geweldig om te doen. Als jongeren uit de verschillende kerken en vanuit de wijken samenkomen is dat fantastisch. Jongeren die niets over Jezus weten, stellen de mooiste vragen. Jongeren die wel naar een kerk gaan komen erachter dat ze niet de enige zijn die geloven. Zo blijven we zaaien en hoe het verder loopt dat weet alleen God. Hij gaat met diegene aan het werk.”

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI