Let Your Kingdom Come – Vrij Zijn Weekend

Twee keer per jaar organiseert Vrij Zijn een Vrij Zijn Weekend. In februari 2024 is het thema Let Your Kingdom Come!

Het Onze Vader is het gebed dat Jezus ons leerde. Nooit eerder heeft iemand op deze wijze over God en zijn Koninkrijk gesproken. Jezus’ gebed helpt ons hart op God gericht te houden. Maar het spreekt ook over Gods Koninkrijk dat al in ons midden is en en dat in volle glorie gaat komen. Je zou het Onze Vader zelfs  ‘het Evangelie in een notendop’ kunnen noemen.
Tijdens de conferentie ga je de rijkdom die hierin ligt verborgen ontdekken. Jezus roept ons om Gods Koninkrijk in ons doen en laten zichtbaar te maken aan de mensen om ons heen.

Er zijn verschillende sprekers, zoals Wilkin van de Kamp, Willem Ouweneel, Jan Pool, David de Vos en Colin Mitchell.
Colin is een Messias belijdende Jood, werkzaam in de Kehliat HaCarmel gemeente in Haifa. Hij weet zich geroepen om zowel Joden als Arabieren in Israël te bereiken met de boodschap van verzoening en eenheid, die door Jezus is mogelijk gemaakt: ‘Hij is onze vrede: Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd, de muur van vijandschap – die hen scheidde – afgebroken om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen’ (Efeziërs 2:14-15).
Begin januari heeft Colin vanwege de oorlog in Gaza en de mogelijke escalatie in het noorden van Israël besloten om bij zijn gezin in Israël te blijven.

Locatie: Conferentiecentrum De Betteld in Zelhem
Tijd: 2 en 3 februari 2024 (van vrijdag 10 uur tot zaterdag 17 uur)

Klik hier voor het programma en voor aanmelding.

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI