Israëlzondag

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

De eerste zondag van oktober is in veel kerken al sinds jaar en dag Israëlzondag. Dit jaar is dat dus zondag 6 oktober met als thema Wie ben je? Oktober is een periode waarin de grote najaarsfeesten van het jodendom vallen: Joods Nieuwjaar (Rosj Hasjana – een dag van herinnering), Grote Verzoendag (Jom Kippoer – een dag van vasten en inkeer maar ook van hoop en verwachting) en Loofhuttenfeest (Soekot – vreugdevol feest na dagen van boete en inkeer).

De Protestantse Kerk stelde zichzelf laatst de vraag of het eigenlijk nog wel zin heeft om een speciale zondag in het teken van Israël te houden. Komt Israël niet elke zondag in de liturgie voor of is een speciale zondag juist nodig om de gemeente te bepalen bij de wortels van het christelijk geloof en de relatie met het levende jodendom? Een van de motieven voor zo’n aparte markering is het gestalte geven aan de relatie van de kerk met het volk Israël en de bezinning daarop, maar ook de ruimte voor gebed voor het volk Israël en de bewustwording van en verzet tegen antisemitisme.
Maar bij die motieven begint het ook te botsen en te schuren. Bidden voor het volk Israël kun je niet meer los zien van bidden voor Palestijnen, zeker de Palestijnse christenen.

De Protestantse Kerk heeft een handreiking voor de Israëlzondag samengesteld. De schriftlezing hierin komt uit 1 Samuël 24 en gaat over Saul en David. De centrale vraag is ‘Wie ben je?’ Het gaat dus over identiteit. Het bijbelgedeelte gaat over de wording van de gezalfde. Naar welke stem luister je? Haal je jouw identiteit naar je toe of wordt die door de stem van de profetie over je uitgesproken?

Klik hier voor de handreiking voor de Israëlzondag en klik hier als je meer wil lezen over de Joodse feesten. Christenen voor Israël heeft ook een pagina op haar website aan de Israëlzondag gewijd.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI