Israëlzondag

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Veel kerken houden op de eerste zondag van oktober Israëlzondag. Daarmee geven die kerken bijzondere aandacht aan de blijvende verbondenheid met Israël.
Traditiegetrouw is deze zondag in het begin van oktober, want het is de periode waarin de joodse Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest worden gevierd.

In de dienst komen dan vaak in de liederen en de verkondiging aan bod waarbij de joodse uitleg of de relatie jodendom-christendom aan de orde.

Dit jaar leest en preekt men in veel kerken uit Johannes 8:1-11 (Een vrouw op overspel betrapt) of Marcus 10:1-16 (Twistgesprek met farizeeën).
De afbeelding hiernaast uit 2020 is van Marcus van Loopik. De titel van het doek is Een bundel mirre is mijn geliefde en is gemaakt bij Hooglied 1:8. Deze afbeelding past bij het thema van Johannes 8. Ogenschijnlijk gaat het over overspel, maar dwars daardoorheen gaat het over liefde.

Christenen voor Israël biedt voor deze zondag jaarlijks een preekschets en de speciale actiekrant Israël Aktueel.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI