Israël en vrede op aarde

Maandag 29 januari is er in Aalsmeer een studiebijeenkomst van Christenen voor Israël over het thema Israël en vrede op aarde.
Spreker is ds. Willem Glashouwer.

De tekenen der tijden. Jezus noemt ze in Zijn eindtijdrede in Matteüs 24, Marcus 13, Lucas 17 en 21, Zijn rede over ‘de laatste dingen’. Vele profetieën in de Bijbel spreken erover. We kunnen dus niet naïef zijn omtrent de dingen die over de wereld zullen komen. En om te beseffen dat Hij ervan weet en dat het Hem niet uit de hand loopt.

De kroniek van de eindtijd is geen vrolijk, opwekkend verhaal. Maar de Allerhoogste zal niet laten varen wat Zijn hand begon. Het Koninkrijk komt, want Israël keert vanuit de gehele wereld terug naar huis. Omdat de Koning komt. Vrede op Aarde. Israël, Gods weg naar wereldvrede.

Datum: 29 januari om 20 uur
Locatie: wijkgebouw Irene, Kanaalstraat 12 in Aalsmeer

Er is verkoop van producten uit Israël door Christenen voor Israël.

Klik hier voor meer informatie.

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI