internationale Week van gebed

Er kwam een wetgeleerde die Jezus op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’  (Lukas 10:25-29 |  NBV)

Ook in 2024 is er weer de internationale Week van gebed voor eenheid. Dit jaar vindt die plaats van 21 t/m 28 januari. Het thema is deze keer Heb God lief…. en je naaste als jezelf.

Tijdens de Week van Gebed staat het verhaal van de barmhartige Samaritaan centraal. Wij worden door God geroepen om onze naaste lief te hebben als onszelf. Maar we mogen ook beseffen dat dat begint met God die ons geroepen heeft. Jezus vond ons eerst, pakte ons op en verzorgde onze wonden, zodat wij op kunnen staan en onze plaats in kunnen nemen: de opdracht elkaar lief te hebben, ongeacht verschillen en naaste te worden, zoals de Samaritaan in het verhaal dat Jezus vertelt. Tijdens de Week van gebed vragen we daarom God ons daarbij te helpen, onze wonden te verzorgen en ons zo in staat te stellen de weg van de eenheid met vertrouwen en hoop te bewandelen.

We hopen dat je tijdens deze week meer dan anders de tijd wilt nemen om God hierin te zoeken. Om je hierbij te ondersteunen hebben we twee suggesties:

1. Bid gedurende de hele Week van gebed mee met behulp van een gebedsboekje. Iedere dag lees je een reflectie bij het thema en worden er gebedspunten aangereikt. Ideaal om te gebruiken tijdens je stille tijd of bijvoorbeeld rondom de maaltijd. Je kunt het boekje bestellen of downloaden via: weekvangebed.nl/downloads

2. Bezoek tijdens de Week van gebed van 21 – 28 januari een gebedsviering. Tijdens deze week worden er elke dag gebedsdiensten in verschillende kerken in Haarlem gehouden. Een overzicht hiervan vind je op www.huisvangebedhaarlem.nl/week-van-gebed.

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI