Integral Mission

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Jaarlijks biedt de Bijbelcursus van het Evangelisch College ook drie praktijkgerichte studiedagen aan. Deze studiedagen zijn bedoeld om je praktisch toe te rusten voor een taak in de gemeente en daarom ook toegankelijk voor niet-studenten.

Zoek jij naar de verbinding van het geloof op alle terreinen van jouw leven? Onder leiding van theoloog en spreker Dorina Nauta ontdek je hoe het herstel van de gebroken relaties met jezelf, de ander, de schepping en God het kloppende hart is van Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid. Wil je meer weten? Meld je dan nu aan voor studiedag Integraal kerk-zijn op zaterdag 18 maart in Zwijndrecht.

Waarom bidden we in een kerkdienst wel voor zendelingen en niet voor een bankdirecteur? Hoe is duurzaamheid onderdeel van het evangelie? De wereldwijde kerk reikt ons een meer holistische kijk op het evangelie aan dan we in het westen gewend zijn. Het evangelie is goed nieuws voor alle aspecten van het leven. ‘Integral mission’ is de holistische benadering van Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid. Het is een levensstijl van christenen die voorbij gaat aan het traditionele onderscheid tussen zending en diaconaat, evangelisatie en sociale actie, woord en daad, geestelijk en fysiek, de zondag en de rest van de week.

Het hele evangelie: wat is integral mission?
De hele wereld: wat leren we van mensen uit de wereldwijde kerk?
De hele kerk: de roeping van de kerk ligt op het snijvlak van nood en beschikbare mogelijkheden.

Op 10 juni is de volgende studiedag: missionair kerk-zijn en discipelschap.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI