Conferentie De Missionaire Parochie

Op zaterdag 6 april wordt de conferentie De Missionaire Parochie georganiseerd. Alpha Nederland organiseert deze conferentie samen met het Katholiek Alpha Centrum en andere katholieke organisaties, die met elkaar samenwerken om parochies te stimuleren en te ondersteunen om meer missionair te worden. Het thema is Volg Mij!, woorden waarmee Jezus 2.000 jaar zijn leerlingen riep en die nog steeds actueel zijn.
Tijdens deze conferentie zijn er getuigenissen van binnenlandse- en buitenlandse parochies.

In de ochtend zal worden ingegaan op de betekenis van die woorden in deze tijd: ‘Wat is een leerling van Jezus en waarom zouden we anderen hiertoe uitnodigen?’ Jezus’ bijzondere oproep veranderde de levens van zijn leerlingen. Ook vandaag nog veranderen mensen als zij hieraan gehoor geven!
‘s Middags zijn er verschillende seminars.

Klik hier voor meer informatie en voor aanmelding.

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI