Marco Hofland: “De huidige maatregelen weerhouden me er niet van om het (kerst)evangelie dichtbij te brengen.”

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Marco Hofland: “In alles wil ik rekening houden met mensen die nog nooit in een kerkdienst zijn geweest, zeker rondom Kerst.”

Juist in deze donkere dagen en in een tijd dat de kerken vanwege de coronamaatregelen niet alle leden kunnen ontvangen is het lastig om een gastvrije gemeente te zijn, erkent voorganger Marco Hofland. “Maar feitelijk is dat sinds het begin van de coronacrisis al zo. Ik miste vooral de ontmoeting en de interactie, want ik ben een mensenmens. Natuurlijk is livestream een geweldig middel is, iets wat we veel eerder hadden moeten doen. Gasten krijg je niet snel op zondagmorgen in de kerk, maar online wordt er veel naar de diensten gekeken. Dus reden voor het voortzetten van de hybride diensten: online én fysiek tegelijk.”

Marco Hofland heeft al jaren iets met gastvrijheid en houdt daar eigenlijk altijd rekening mee. “Taal maakt zo’n groot verschil, daarin kun je al zoveel meer rekening houden met gasten dan we vaak denken. Ook het zitten of juist staan en samenzang zijn niet vanzelfsprekend voor iedereen. Je moet ervoor zorgen dat mensen gewoon kunnen luisteren als ze willen. Houd rekening met mensen die nog nooit in een kerkdienst zijn geweest, of dat nu fysiek of via de livestream is. Paulus zegt het zelf: ‘Houd er in uw samenkomsten rekening mee dat er mensen van buitenaf zijn die het evangelie nog niet kennen.’ Dus ik gebruik graag normale voorbeelden, gewone taal en natuurlijk humor! Ik vind het belangrijk dat je af en toe ook kunt lachen.”

Ook rondom Kerst is de gastvrijheid in het eigen kerkgebouw anders dan gewenst. “Opnieuw hebben we op kerstavond geen herdertjestocht in de wijk met een afsluiting in ons kerkgebouw, maar is er alleen een digitaal kerstverhaal. En voor de meeste kerken zit de kerstnachtdienst er ook niet in. Maar dat weerhoudt me niet om het (kerst)evangelie dichtbij te brengen. Gaandeweg heb ik zelf geleerd hoe je dat nu kunt doen.

En gastvrijheid betekent ook dat we mensen iets van het Licht laten zien. Mensen uitnodigen tot een leven met God. Juist in deze tijd hebben mensen licht, hoop en perspectief nodig. Dat kan heel praktisch door mensen beter te leren kennen en het leven met z’n ups en downs met hen delen. En mensen kennis laten maken met Jezus Christus. Bij Hem is licht in de duisternis te vinden.”

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI