Bijbelzondag: Op zoek naar betekenis

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Zondag 31 oktober is voor veel kerken in ons land Bijbelzondag. Het thema is Op zoek naar betekenis en dat sluit aan bij de introductie van de NBV21, de nieuwste Bijbelvertaling.

Oktober is al jaren de maand waarin het Bijbelgenootschap in en buiten de kerk volop aandacht vraagt voor de Bijbel en de boodschap van hoop en liefde die daarin staat. ‘Met de NBV21, de Bijbelcampagne en via Bijbelzondag hopen we kerkleden te inspireren om met elkaar de betekenis van de Bijbel te delen. Dus om stil te staan bij wat dit bijzondere boek voor henzelf betekent, maar ook wereldwijd’, aldus directeur Buitenwerf van het NBG.

De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21e eeuw, bedoeld als standaardvertaling van de Bijbel voor Nederland. Bij de komst van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 beloofde het NBG een revisie omdat dat nodig en waardevol is, en omdat het nog beter kon.

De lezing bij deze zondag is uit Nehemia 7:72b-8:12 en Jakobus 1:19-2:5 met als gedachte Vier de betekenis van de Bijbel.  Ezra leest God wetten voor aan de mensen die uit de ballingschap terugekeerd zijn. Het zijn twee teksten die de betekenis van Gods Woord op een indringende manier voor het voetlicht brengen.
Ben je benieuwd naar de preekschets en een eerste toelichting om de teksten in de NBV21, klik dan hier.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI