Bijbelstudie over de eindtijd

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

De Koningkerk organiseert weer een Bijbelstudie over de eindtijd. Theo Niemeijer (Het Zoeklicht) verzorgt op vier woensdagavonden een studie met als thema Geestelijke verleiding in de eindtijd.

De studie gaat over theologische, maatschappelijke, charismatische en occulte verleidingen die in deze tijd op ons afkomen. Verleiding is vaak dichter bij ons dan wij beseffen en kan de vorm van vrome woorden en gestalten aannemen. Het kan misschien zelfs schokkend zijn te lezen dat er soms in onze directe omgeving of gemeente veel is dat uit een verkeerde bron komt. Het is daarom van groot belang geworteld en gegrond te zijn in de kennis van het gezaghebbend en onfeilbaar Woord van God.
Wanneer Jezus ingaat op de vraag, wat het teken van Zijn komst is, antwoordt Hij in de ‘Rede over de laatste dingen’ (Matteüs 24) als eerste met: ‘Ziet toe, dat niemand u verleide!’ (NBG51) Blijkbaar staat verleiding bovenaan de lijst van zaken waar we op moeten letten als het over de eindtijd gaat.

De studieavonden zijn 12 en 26 oktober en 9 en 23 november. De avonden zijn vrij toegankelijk en starten steeds om 20 uur en worden gehouden in de Koningkerk, Kloppersingel 57 in Haarlem.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI