Bijbelstudie “Hoe om te gaan met LHBTIQ+?”

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Afwachten tot… of voorbereid zijn op? De wereld wordt dagelijks geconfronteerd met een steeds groter wordende ‘roze wolk’.
Veel bijbelgetrouwe christenen zoeken serieus naar antwoorden op hun vragen rondom LHBTIQ+ (andere seksuele geaardheden en genderidentiteiten). Maar wie durft ze nog te geven?

De Levend Woord Gemeente organiseert een bijbelgetrouwe studieavond met de vraag hoe zuiver om te gaan met LHBTIQ+.
Angst lijkt vaak de oorzaak om hier niet over te praten. Er overheerst gevoeligheid en soms angst voor verdeeldheid en zodoende wordt gewacht op de confrontatie.
En als die komt, ben je dan voldoende bijbels voorbereid? Durf je dan te delen wat Gods antwoorden hierop zijn?

De avond wordt geleid door Hans Huijzer, bijbelleraar. Neem voor meer informatie en voor aanmelding contact op met Willem Duyn via 06-2412 9276.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI