Bijbelstudie Van wie is Israël?

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Op 22 september organiseert Christenen voor Israël weer een studieavond in Haarlem o.l.v. Kees van Velsen.

Het thema is Van wie is Israël? Wat is in de wereldpolitiek misschien wel het meest bediscussieerd? Israël, zowel het land als het volk. Hoe komt het dat er geen enkel land is wat zo in de belangstelling staat? Daar is een heel goede reden voor. Ooit zei de almachtige God: “Dit land en dat volk zijn van Mij!” Twee vragen: 1. Zei God dat echt zo? 2. Wat zijn daarvan de gevolgen voor toen en voor onze situatie nu?

Ds. Kees van Velsen is nu werkzaam bij Christenen voor Israël en werkte hiervoor jaren bij de EO als hoofd nazorg. Daarnaast was hij voorganger in een aantal gemeenten. Over de huidige tijd zegt hij zelf: “De tijd waarin we leven is uitermate spannend, christenvervolging is er als nooit te voren. Antisemitisme is bezig aan een verschrikkelijke comeback. Profetieën worden voor onze ogen vervuld. De tijd is vergevorderd.”

De kerkzaal is geopend vanaf 19.30 uur en de avond begint om 20.00 uur. Op deze avond vindt er ook verkoop van producten uit Israël plaats.

Vanwege de coronamaatregelen is aanmelding verplicht. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI