24 uur gebed in St. Bavokathedraal

Op vrijdagavond 8 december organiseert het samenwerkingsverband van RK Haarlem en BOAZ een moment van gebed.

08 december 2023 20:00 uur t/m 9 december 2023
Locatie: St. Bavo Kathedraal Haarlem

”Tijdens de Advent bereiden we ons voor op Kerstmis: Jezus Christus die in de wereld kwam voor ons allemaal! Advent is de voorbereidingsperiode op Zijn komst met Kerstmis, een periode van inkeer en gebed. Deze advent zal er daarom voor het eerst een vol etmaal van Eucharistische aanbidding zijn. 24 uur lang knielen er mensen bij Jezus neer om Hem te aanbidden. Hij is aanwezig in de Hostie in een monstrans op het altaar.

We starten de 24-uursaanbidding na de Heilige Mis van 19:00 uur, tevens het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Het Allerheiligst Sacrament wordt daarna 24 uur uitgesteld in de Mariakapel van de Sint Bavokathedraal te Haarlem. Via de speciale ingang aan de Leidsevaart is deze tot 13u toegankelijk. Daarna kunt u de Mariakapel bereiken via de hoofdingang.”

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI