Kerken roepen gemeenteleden op om – waar mogelijk – de energiecompensatie van twee keer € 190 te doneren aan mensen die krap bij kas zitten.

De laatste maanden leveren de stijgende energieprijzen problemen op voor met name mensen die rond moeten komen van een laag inkomen. Maar ook kleine zelfstandigen en jonge gezinnen kunnen in de problemen komen.

Gemeenteleden die de gevolgen van de hoge energieprijzen niet voelen kunnen dus de ontvangen energiecompensatie ter beschikking stellen aan hen die de energierekening niet meer kunnen betalen.

De gift van de energiecompensatie is zelfs mogelijk aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting als het bedrag aan een erkende ANBI wordt overgemaakt.

In Haarlem kan de energiecompensatie aan de volgende kerkelijke organisaties – elk met een ANBI-status – worden overgemaakt onder vermelding van “energiecompensatie”.

  • Het Open Huis | NL87 INGB 0001 6326 13
  • Stem in de Stad | NL34 TRIO 0254 6562 42
  • Diaconie Protestantse Gemeente Haarlem | NL14 RABO 0373 7375 05
  • Antonius Gemeenschap | NL27 INGB 0007 7840 75

© 2021 Geloven in de Stad

Volg Geloven in de Stad: