Digitale infrastructuur is ook een zegen

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Afgelopen zondag waren bijna alle kerkdiensten in Haarlem (en elders in het land) afgelast of anders ingevuld. Veel kerken hebben inmiddels ervaring met livestream, waardoor de leden thuis de dienst kunnen meeluisteren. “We hebben ons te houden aan de instructies van de overheid en hebben een voorbeeldfunctie richting de gemeente. Al doen zulke besluiten wel pijn,” aldus één van de reacties.

In een kerk ergens in het land sprak de voorganger uit Psalm 99: de Heer regeert. “Dat is in deze crisistijd belangrijk om te beklemtonen: alles is onzeker, maar God is de grote wereldkoning. Het loopt Hem niet uit de hand.” Hoewel het fijn is om elkaar als gelovigen juist in deze tijd te ontmoeten, kan het in verschillende van die gemeenten voorlopig ook wel eens de laatste dienst geweest zijn. Gelukkig zijn er tegenwoordig social mediakanalen om contact te houden met mensen thuis en om zo verbonden te zijn met elkaar en te delen wat we van God ervaren. “De digitale infrastructuur is ook een zegen.”

Een kerk waar nog wel een handvol kerkgangers samen kwam, was Shelter Haarlem. Laurens Lagerwerf zegt daarover: “We werken al jaren met livestreamvideo vanuit onze kerk. Zodoende kunnen veel gemeenteleden thuis met elkaar als huisgroep of alleen samenkomen. Er was een kleine groep in de kerk aanwezig om zo niet een dienst voor lege stoelen te hebben. Maar het is bovenal belangrijk dat we hoopvol en creatief kijken naar de situatie die er nu is en zoeken naar wat God kan doen door ons heen als kerk voor onze omgeving.” Die huisgroepen doen denken aan de gemeente in Korinte. Die telde tienduizenden mensen die ook allemaal in huiskamers bij elkaar kwamen. We gaan nu dus terug naar de tijd van de eerste christengemeenten. Juist nu kunnen we kerk-zijn in onze eigen buurt, en goed letten op ouderen, zieken en eenzamen in onze omgeving. Dat was ook het slotwoord van premier Rutte in zijn nationale toespraak op maandag 16 maart: “Let een beetje op elkaar.”

Overigens waren er tijdens de februaristorm ook een aantal kerken gesloten. Een voorganger moest daarbij denken aan het verhaal van de storm op het meer. “Maar,” zo zei hij, “Jezus is de overwinnaar van de angst. Als de storm losbarst in je leven, houd Hem voor ogen, roep Hem aan! Geef Hem je angst, Hij geeft je er hoop voor terug.”

Dit sluit aan bij de uitnodiging om deel te nemen aan de Dag van Nationaal Gebed. God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing zegt Paulus in 2 Timoteüs 1:7. Eerder al sprak God de volgende woorden tot Jesaja: Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen, met mijn onoverwinnelijke rechterhand. (Jesaja 41:10).
Het is goed om elkaar te bemoedigen met het feit dat God onze koning is en dat Hij de regie niet verliest. Hij zit op de troon en Hij wankelt niet. Te midden van onzekerheid en onduidelijkheid is God te vertrouwen en blijft Hij onze bron van vreugde en hoop, juist nu. Gebed helpt om ongerustheid aan God over te geven en om anderen te zegenen, bijvoorbeeld hen die werken in de zorg of in andere cruciale sectoren.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI