Diensten op Hemelvaartsdag

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Donderdag 18 mei is Hemelvaartsdag. Er zijn in Haarlem diensten in de Koningkerk (aanvang 11 uur, entree via Johan de Breukstraat) en in de Goede Herderkerk (aanvang 10 uur, gezamenlijk met de Pelgrimkerk, Wilhelminakerk en Fonteinkerk).

Toch is Hemelvaartsdag tegenwoordig voor veel christenen meer een vrije dag dan een christelijk feest. Sterker nog, het is zelfs nog steeds een officiële feestdag in ons land. De meeste winkels en bedrijven zijn dan ook gesloten. Maar omdat veel mensen een lang weekend weg gaan, zijn veel kerken gesloten of is de dienst halfleeg.

Ds. Jan Wolsheimer (voormalig CAMA-voorganger) vindt dat het wel belangrijk is om de hemelvaart te vieren. ‘Niet vieren is alsof je de huldiging van [nu] Feyenoord overslaat nadat ze landskampioen zijn geworden.’

Het is een feestdag, want Jezus wordt als hemelse koning gekroond en gaat aan de rechterhand van Zijn vader zitten. De tijd van Jezus’ verschijningen op aarde is voorbij, hetgeen Hijzelf in Johannes 16 zelf zegt: Ik moet gaan, zodat de Heilige Geest kan komen. Dit zorgt ervoor dat Hij op aarde niet meer slechts op één plaats tegelijk kan zijn. Met het zenden van de Geest met Pinksteren komt de kracht en de tegenwoordigheid van Jezus overal.

Wolsheimer: ‘Veel evangelische kerken hebben helemaal geen dienst. Dat komt door een soort ongemak omdat de kroning van Jezus in de hemel gebeurt, en we die dus niet zien. Met Goede Vrijdag en Pasen kun je nog denken: de Heer is voor mijn zonden gestorven en opgestaan. En met Pinksteren: de Heilige Geest is voor mij uitgestort. Maar Hemelvaartsdag levert je alleen je vrije dag op.’

Volgens bijbelwetenschapper Arie Zwiep krijgt het verhaal van Jezus’ hemelvaart diepgang als je het leest in het licht van de Joodse verhalen over de hemelvaart van Henoch, Mozes en Elia. ‘Lucas plaatste het verhaal in de verhaalvorm van Gods dienaren die zijn opgenomen in de hemel om daar bewaard te worden tot hun terugkeer bij de Dag des Oordeels. De tijd waarin Lucas zijn verhaal schreef was na de verwoesting van de tempel, een tijd dia apocalyptisch aanvoelde. In vervolg op de verhalen vanuit het Oude Testament schreef hij over een opname vanaf een berg, door een wolk, in het bijzijn van leerlingen en een terugkeer aan het einde der tijden.’

Maar in Christus hebben we hoop voor de toekomst, omdat we weten dat Hij nu als koning regeert doch straks weer terugkeert. En Hemelvaartsdag is de afronding van de missie van Jezus: Hij is weer terug in de hemel, bij Zijn Vader en Hij heeft Zijn werk op aarde volbracht.

Ook hoogleraar Kees van der Kooi vindt Hemelvaartsdag een onmisbare feestdag. ‘Het is prima als verschillende kerken samen een dienst houden om zo een vollere kerk te hebben, maar geen dienst hebben, is geen optie.
Maar  als jouw kerk geen dienst heeft, vier het dan toch. Zet bijvoorbeeld bloemen op tafel, kleed je kleurig of lees Psalm 110 [Hulde aan de hemelse priesterkoning] of Hebreeën 8 [Jezus is Hogepriester in de hemel]. Sta bewust stil bij het koningschap van Jezus.’

We zijn met Christus in de hemel gezet, schrijft Paulus in Efeziërs 2:6. Hemelvaartsdag hangt er dus niet maar een beetje bij, het geeft stof tot aanbidding.

(c) 2013 Jan Kooistra (schilderij)

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI