Jurrin Reckers: “Ik ervaar God in de onderlinge band en samenwerking met collega’s en organisaties.”

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Jurrin Reckers is oprichter en projectcoördinator van CityShapers. Dat is een vrijwilligersnetwerk dat als doel heeft jongeren en jongvolwassenen in Haarlem en omgeving te motiveren om vrijwilligerswerk te gaan doen.

“Toen ik theologie ging studeren in Ede deed ik dat met het idee om deels binnen en deels buiten de kerk te gaan werken. Ik had alleen nog geen idee hoe dat eruit zou komen te zien. Als ik terugkijk, zie ik echter dat God altijd een duidelijke hand heeft gehad in mijn route. Zowel het goede als het minder goede heeft Hij gebruikt.

Toen er in mijn toenmalige gemeente problemen ontstonden in het leiderschap, vond ik dat behoorlijk moeilijk. Mijn beeld van gemeentezijn werd daardoor anders en dat deed pijn. Uiteindelijk heeft het me ook gevormd en geleerd om nog meer op God gericht te zijn en minder op wat wij mensen bouwen. Hoe mooi de kerk ook is, het blijft mensenwerk en dat is ook niet erg. Deze ervaring heeft ervoor gezorgd dat ik minder op één gemeente gericht ben en open en interkerkelijk denk. Dat heeft de deur geopend naar een afstudeerstage bij Geloven in de Stad, waar ik onder andere dus CityShapers heb opgericht.

Ik werk nu drie dagen voor CityShapers en twee dagen voor Geloven in de Stad. Een heel mooie combi, want voor beide organisaties werk ik gericht met jongeren en ben ik bezig met community building. Dat versterkt elkaar enorm en het stelt mij in staat om jongeren zowel binnen als buiten de kerk te bereiken en in verbinding te brengen.

Vorig jaar was er een veertienjarige jongen, die zijn opa twee jaar daarvoor had verloren. Hij vertelde me dat degene waar hij boodschappen voor deed zijn nieuwe opa is geworden. Ik vind dit zo’n prachtig voorbeeld van wat vrijwilligerswerk teweeg kan brengen in het leven van mensen. De man van 86 jaar heeft weer een doel om voor te leven. Hij wil er voor die jongen zijn. Dit is absoluut het hoogst haalbare wat je met een organisatie als het onze kunt bereiken. Dat is natuurlijk onwijs mooi, want het doel van het vrijwilligersnetwerk is uiteindelijk om mensen bij elkaar te brengen.

Voor mij is het heel belangrijk om mijn werk biddend te doen. Ik ervaar God in de onderlinge band en de samenwerking met mijn collega’s, ook van de andere organisaties waar we nauw mee samenwerken. God is daarin de inspirator en motivator en ik zie dat Hij op een bijzondere manier deuren opent en het werk zegent.

In contact met andere mensen, vooral met jongeren, vind ik het mooi om echt de verbinding op te zoeken. Dat kan op allerlei manieren en niveaus, gedeelde hobby, sport, gesprekken over politiek, maar ook op het niveau van persoonlijke inspiratie en drijfveren. Dat raakt al snel aan spiritualiteit. Ik heb dan ook het voorrecht dat ik veel met jongeren in gesprek kan gaan over wat echt belangrijk is. Ik vind het mooi om daarin van de ander te leren, maar ook om iets te kunnen laten zien van wie God voor mij is. Het gaat om die openheid en verbinding waarmee ik anderen en zij mij kunnen inspireren en vormen. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat God met iedereen zijn eigen weg gaat en van mij alleen een open blik en houding verlangt.

Ik vind het ontzettend gaaf om te zien dat vlak na de oprichting van CityShapers zich veel vrijwilligers bij ons aansloten. Wat mij echt hoop geeft is dat ik merk dat na de urgente hulpvragen, veel van die nieuwe verbindingen zijn blijven bestaan. Mensen lieten elkaar niet zomaar los en zagen de meerwaarde van de connecties. Het ging om mensen die mensen ontmoeten.  Voor sommige vrijwilligers stond het evangelie en het volgen van Jezus centraal, anderen deden het vanuit een heel andere inspiratiebron of een ander geloof. Maar in beiden zie ik een beeld van hoe God ons bedoeld heeft en dat iedereen in staat is om liefde te delen.

Ik probeer mijzelf persoonlijk altijd te spiegelen aan drie Bijbelteksten en zie daarin drie opdrachten.
Genesis 1:28 > geniet en zorg goed voor de aarde.
Micha 6:8 > wees rechtvaardig.
Mattheus 28:18-20 > deel de boodschap van Jezus.
Of je nu gelovig bent, niet-gelovig of het niet helemaal weet, iedereen kan wel om een van deze redenen aanhaken.”

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI