De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV21)

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. (Genesis 12:3 | NBV21)

Deze vertaling duidt op Gods heilplan en past inhoudelijk beter dan die in de tekst in de NBV. De NBV21 bevat dus veel verbeteringen.

Op 13 oktober wordt het eerste exemplaar van de NBV21, de herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), aan de koning uitgereikt. Deze NBV21 is zowel vertrouwd als nieuw. Het mooie van de NBV is behouden, maar de vertaling is scherper en krachtiger. Door de inbreng en betrokkenheid van duizenden bijbellezers is de NBV21 nog meer een bijbel geworden die van ons allemaal is, maar die ook verbindt. De Bijbel verbindt mensen immers met God maar ook met elkaar. Het zou mooi zijn als de NBV21 gemeenteleden dicht bij de bron zal brengen: het Woord dat levend maakt.

Er zijn inmiddels veel indrukken door bekende en minder bekende christenen (voorgangers, leiders, hoogleraren) opgetekend.
“Door de keuze te maken voor een ander woordgebruik hier en daar, is het ook een betere weergave van wat er vanuit de brontekst bedoeld wordt en verduidelijkte het de tekst.” “Meer bijbelgetrouw zal men in sommige kringen zeggen, mooier zal men in brede kring zeggen.” “De tekst wordt enerzijds een stukje nauwkeuriger en anderzijds nog wat meer bij de tijd.”

Ook Marco Hofland, voorganger van de Goede Herderkerk, geeft een reactie. “Samen als gemeente rond de bron. Samen drinkend van het levend water. Gods oude woorden: verfrissend, levenwekkend en steeds weer nieuw.” Woorden die mooi aansluiten bij de drie preken die we tijdens de gezamenlijke kerkdienst in het Kennemer Sportcenter hoorden. Hofland is onder de indruk van het verzette werk en zal de NBV21 ook op de preekstoel in gebruik nemen.

De eerste officiële vertaling in het Nederlands is de Statenvertaling (vernoemd naar opdrachtgever: de staten van de Republiek) uit 1637.  Deze bleef tot 1951 de standaardvertaling. Dan verschijnt een nieuwe vertaling, de NBG51 (eveneens vernoemd naar de opdrachtgever: Nederlands Bijbelgenootschap), in een taal die destijds gangbaar was. Maar omdat steeds minder mensen naar de kerk gaan zou de Bijbel beter moeten aansluiten bij de taal die de mensen nog begrijpen. Zo ontstond er in 2004 een compleet nieuwe vertaling, de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). In onbruik geraakte woorden en begrippen werden geschrapt en vervangen door nieuwe taal die aansloot bij het hedendaagse Nederlands. Klassiekers als “ijdelheid der ijdelheden” en “kribbe” verdwenen, soms tot ontsteltenis van velen.
En dan is er in 2021 geen nieuwe vertaling, maar een vernieuwde vertaling (NBV21). Opnieuw zijn in onbruik geraakte woorden vervangen. Aalmoes is ‘gift uit barmhartigheid’ geworden en sterke drank is ‘bier’ geworden. En de hoofdletter is weer terug voor verwijzingen naar God, jezus en de Heilige Geest.

Vraag blijft of de NBV21 dé Bijbel van christelijk Nederland wordt. In veel protestantse kerken (o.a. de Protestantse Gemeenten, veel gereformeerde kerken en evangelische kerken) wordt de NBV als kanselbijbel gebruikt. Sommige kerken gebruiken (ook) de Herziene Statenvertaling (HSV) uit 2010, maar reformatorische kerken gebruiken veelal nog steeds de Statenvertaling uit 1977. De Bijbel in Gewone Taal (BGT) uit 2014 sluit het meest aan bij het spraakgebruik uit deze tijd.

Wil jij ook een exemplaar van de NBV21 aanschrijven, kijk dan eens bij de Bijbel-In naar de verschillende beschikbare uitvoeringen.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI