De daad bij het Woord

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Ze is de eerste Nederlandse vrouw die op het hoofdpodium van Opwekking zal spreken. Dorina Nauta, een jonge vrouw van 29 en in Haarlem – mede – bekend als assistent-voorganger en jongerenwerker in de Kerk van de Nazarener. Zelf zegt ze hierover: “Ik droomde als jong meisje al om domineesvrouw te worden. Tijdens mijn theologiestage kreeg ik volop de ruimte om te oefenen met preken. Dit is mijn kans om een voorbeeld te zijn.” Uiteraard is het spreken bij Opwekking wat anders dan spreken in een kerk met 150 mensen of een veelvoud hiervan.

Een primeur zoals bij Opwekking is een mooie gelegenheid voor interviews. Die vind je dus o.a. bij de mei-editie van het blad Uitdaging en in maart bij het vrouwenmagazine Eva.

Ze zal met Pinksteren spreken over gerechtigheid op basis van Jesaja 61 en het evangelie van Lukas. Dit thema brengt ze – samen met duurzaamheid – geregeld in kerken ter sprake. Het past ook heel erg bij haar huidige werk bij Tear, waar ze verantwoordelijk is Integral Mission. Voorgangers doordenken theologisch wat de rol van de kerk in de samenleving is. Christenen moeten zich volgens Dorina ook bezig houden met helpen van mensen in nood, zeg maar het handen en voeten geven aan het evangelie. “Het probleem is dat men hulpverlening en gerechtigheid soms niet verbindt met het evangelie. Je moet die twee juist helemaal met elkaar verbinden.”

“Maar wat betekent voor mensen in nood het goede nieuws van de Heer eigenlijk? En wat vraagt God van ons? Misschien wel dat we in ons dagelijks leven – ongeacht ons beroep – de daad bij het Woord voegen. Daarom hebben gelovigen een taak in de samenleving. Gelukkig zie ik steeds meer kerken relevant worden voor de samenleving.” Jezus heeft ons voorgeleefd om degene die op ons pad komt te helpen. Het is dus ook van belang dat de daden van gelovigen in overeenstemming zijn met Gods liefde die ze zeggen te belijden. “Mensen proeven het, ervaren het als dat niet in overeenstemming is. Daarom is gerechtigheid in de samenleving nauw verweven met het evangelie van Jezus Christus. De kerk is een plek van hoop, waar iedereen welkom is”

Op de website van Tear voegt ze daar zelf aan toe: “Het evangelie is goed nieuws voor alle aspecten van ons leven. Ik vind het ongelofelijk hoopvol als ik zie dat kerken en christenen dat uitleven en daardoor een bijdrage leveren aan het grote herstelplan van God.”

Bij Opwekking hebben veel vrouwen als een seminar gegeven. En vorig jaar sprak Danielle Strickland als eerste vrouw op het hoofdpodium. Maar Dorina heeft de Nederlandse primeur.  Het thema op zaterdagochtend 8 juni is Afgestemd op Gods missie.

[/column]

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI