Corona en de kerken

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Het kabinet en het RIVM hebben op donderdagmiddag 12 maart extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

* Laat bijeenkomsten met meer dan 100 mensen niet doorgaan.
* Bij lichte luchtwegklachten (niezen, hoesten en keelpijn) zoveel mogelijk sociale contacten vermijden.

Dat maakte premier Rutte duidelijk op een persconferentie. Het advies raakt dus ook kerken. Maar hij benadrukte dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij de kerken zelf ligt.
Het CIO (interkerkelijk contact in overheidszaken) adviseert om na te denken over alternatieven: het spreiden van de kerkgangers over meerdere diensten of meerdere zalen, het inzetten van audiovisuele hulpmiddelen en nog bewuster omgaan met afstand en contact tijdens de diensten. Het CIO geeft geen precieze adviezen maar verzoekt de kerken goede afwegingen te maken ten aanzien van het doorgaan van diensten.

De PKN (protestantse gemeenten) heeft de plaatselijke gemeenten aangeraden om alle bijeenkomsten – ook kerkdiensten – met meer dan 100 mensen tot en met 31 maart af te gelasten.

De komende weken zendt de EO om 9.20 uur op NPO2 een televisiekerkdienst uit. “We willen mensen in de gelegenheid stellen om samen een kerkdienst te beleven, ook nu het door maatregelen wellicht niet mogelijk is om live bij een dienst aanwezig te zijn. Plaats is daarbij niet van belang.” De eerste dienst wordt geleid door ds. RenĂ© de Reuver.
Om 10 uur is er zondag ook bij Groot Nieuws Radio een dienst te beluisteren. Deze wordt geleid door ds. Ron van der Spoel.
In al deze diensten zal ook gebeden worden voor mensen die kampen met het coronavirus of met angsten die het virus met zich meebrengen.

Opwekking heeft deze situatie op haar website mooi verwoord.
De ontwikkelingen rondom het virus hebben wereldwijd grote impact, en de verspreiding van het virus heeft bij velen angst en onrust veroorzaakt. Wat is het dan belangrijk om deze ontwikkeling vanuit een Bijbels perspectief in balans te brengen in ons eigen leven. We hebben Gods Woord dat zegt dat God ons een Geest van liefde, kracht en bezonnenheid heeft gegeven – en niet van angst. Het is ons gebed dat we vrede zullen ervaren te midden van deze omstandigheden: zijn vrede die alle verstand te boven gaat. Dit betekent niet dat we onzorgvuldig of reactionair moeten zijn. Het is echter belangrijk om juist als kerk van Jezus de samenleving te dienen op een manier die vertrouwen toont in onze God, die heel ons leven in zijn hand heeft.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI