Vanaf 14 april is de Floriade 2022 in Almere geopend. Het is de tienjaarlijkse wereldtuinbouwtentoonstelling. Dit keer is er vooral aandacht voor ‘groene oplossingen’ oplossingen die onze steden leuker, mooier en duurzamer maken op het gebied van groen, voeding , gezondheid en energie.

De gezamenlijke kerken uit Almere hebben op de Floriade ook een paviljoen. Hier kun je kennismaken met het Bijbelse toekomstvisioen: een volmaakte stad in een paradijselijke tuin. In deze FruitFul City vind je heel veel groen, van fruitbomen tot helende kruiden, een beeldenroute alsmede de kleine kapel Tiny Church. De bezoekers kunnen zo genieten van de pracht van de natuur en Gods schepping en beleven wat dit betekent voor hun eigen leven. Eerbied voor de schoonheid van Gods schepping geeft immers inspiratie voor een duurzame en groene toekomst. Ervaar zo een Bijbels toekomstvisioen.

De Floriade is dagelijks open van 10 tot 19 uur. In de tuin in het kerkenpaviljoen kan je twaalf kunstwerken – van verschillend materiaal – over de vruchten van de Geest bekijken: vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid (door Carla Veldhuis | bekend van het wandeltheater Dolorosa), trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, medeleven, geloof, hoop en liefde. Dat maakt de stad van de toekomst leefbaar.
Ook zijn er af en toe monastieke wandelingen o.l.v. o.a. de Haarlemse oud-voorganger Kick Bras.

Wil je met je gebedsgroep of kring een korte bijeenkomst of viering in de Tiny Church houden? Neem dan contact op met Frans Danenberg.

Klik hier voor meer informatie over de Floriade.

© 2021 Geloven in de Stad

Volg Geloven in de Stad: