Biddag voor gewas en arbeid 2023

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Als God het huis niet bouwt, dan zwoegen de bouwers tevergeefs. (Psalm 127) Eigenlijk is God het die het werk doet.

Op 8 maart (de 2e woensdag in maart) houden veel protestantse kerken [met name met hervormde en gereformeerde tradities] in ons land Biddag voor gewas en arbeid. Het is een dag waarop we extra stilstaan bij onze afhankelijkheid van God en alle dingen in Zijn handen willen leggen.
Klik hier voor meer achtergrond van en het doel met deze biddag. Het vieren van biddag is God vragen om Zijn zegen voor jouw leven en werk, en dat van anderen. Je belijdt op deze dag dat Hij de bron is van al het goede in de wereld en dat wij mensen afhankelijk zijn van Zijn genade. Maar je beseft ook dat velen in deze wereld in armoede leven en onzekerheid en onrecht ervaren.

Doordat de agrarische sector niet meer zo’n groot stempel op onze maatschappij drukt, wordt er in het gebed tegenwoordig – naast de gebeden voor een goede oogst – vooral aandacht besteed aan de economie (alles wat wordt gedaan om mensen te voorzien van ‘ons dagelijks brood’) en de actualiteiten, de intense nood in de wereld. In de vissersdorpen wordt vooral gebeden voor de (eigen) vissersvloot.

De Protestantse Kerk heeft gebedssuggesties verspreid.
Zegen onze oren om uw bedoelingen te verstaan en te horen wie uit het onrecht in de wereld een beroep op ons doen. 
Zegen onze handen om van u te ontvangen wat wij nodig hebben, om anderen nabij te kunnen zijn en te bemoedigen.
Zegen onze ogen om uw ontferming over ons te zien en zo in barmhartigheid mensen op te merken.
Zegen onze voeten om in de navolging van Christus gerechtigheid en vrede te brengen, opdat mensen hoop vatten en weer vertrouwen vinden.

De HGJG (ten behoeve van kinderen en jongeren) heeft voor dit jaar als thema Zie jij het ook?  In 2 Koningen 6:8-23 spelen gebed en (niet) zien een grote rol in het verhaal over Elisa en zijn knecht bij Dotan.

Passende liederen voor deze dag zijn o.a. Opwekking 40 Zoek eerst het koninkrijk van God / Opwekking 805 Maak ons hart onrustig God / Opwekking 710 Gebed om zegen / E&R lied 129 Geef vrede, Heer, geef vrede / Sela Gebed voor de werkdag.

“Biddag bepaalt ons bij twee dingen: het alledaagse leven in deze wereld en de ellende in deze wereld”, vertelt een hoogleraar praktische theologie. “Dat kun je niet los van elkaar zien. Als we bidden voor gewas en arbeid, worden we onmiddellijk bepaald bij de ellende in de wereld. Door de oorlog in Oekraïne komt de voedselvoorziening in veel landen in gevaar en ook bij ons stijgen de prijzen.”

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI