70 aanwezigen: 70 leerlingen om het evangelie te verkondigen

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Hieronder volgt een impressie van de toerustingsavond voor gereformeerde kerken op donderdag 6 februari 2020.

Op de uitnodiging om een toerustingsavond van vijf gereformeerde kerken bij te wonen kwamen 70 mensen bij elkaar. Het waren mensen uit de Pelgrimkerk, Fonteinkerk, Wilhelminakerk, Goede Herderkerk en de Petrakerk (Heemstede). Het trof mij: 70 is een bijzonder bijbels getal, het is een getal van volheid. Zeventig mensen die binnen die kerken een taak op zich genomen hadden. Dominees, ouderlingen, diakenen, pastoraal medewerkers, jeugdouderlingen en jeugdconsulenten, een muziekgroep. In al deze verscheidenheid was er één grote verbinding: het werkzaam zijn in Gods grote gemeente. Het deed mij denken aan de uitzending door Jezus van de zeventig discipelen (Lucas 10) om het evangelie te gaan verkondigen.

Goed, de zeventig aanwezigen werden niet de avond ingestuurd met een lege maag. Er was voor een paar heerlijke stamppotten gezorgd. Alles ging op, dus dit keer bleven er geen twaalf manden brood over van deze spijziging.

Het thema van de avond was Leven bij de Bron. Als je bezig bent en goed bezig wil blijven moet je wel steeds zorgen dat je conditie goed blijft. Dan moet je dus zorgen dat je De Bron die ons kan voeden niet uit het oog verliest. Wat zomaar zou kunnen gebeuren.
Ds. Jan Mudde wees ons op een paar hulpmiddelen. Je kan je laten bemoedigen door muziek, daarin God groot maken, je verlangens uitspreken: ‘Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U’. Of zoals het verwoord wordt in het lied ‘Witter dan sneeuw’: ‘Laat mij weer juichen, weer dansen in het Licht. Laat mij weer leven voor Uw aangezicht’.
Hoe kunnen we fris en groen blijven? Betrokken? Dat kunnen we lezen in Psalm 92: 15 en 16. ‘Zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen zij zijn; om te verkondigen, dat de Heer waarachtig is.’

De vraag is dan: hoe kom je zover? Dat staat te lezen in het vers 14: ‘Geplant in het huis des Heren groeien zij in de voorhoven van onze God.’ Maar waar vinden we nu nog het Huis van de Heer? In onze Bijbel. Daaruit mag je je voeden en laven. Je laten richten op God, op Jezus Christus. Dat is de boodschap die we uit Gods woord meekrijgen: – Geplant in het huis van de Heer, – groeien zij op, – zij blijven krachtig en fris. Opwekking 689 geeft het zo weer: ‘Uw genade geeft ons zekerheid, al wat U belooft wordt eens werkelijkheid.’
En als deze bemoedigingen en aansporingen voor ons allen nog niet genoeg zijn, dan doet Paulus daar nog een schepje bovenop. Kolossenzen 3:16 zegt ‘Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat u in alle wijsheid elkander leert, en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.’

Daar kon deze groep van zeventig het mee doen! Nadat er nog in een aantal groepen ervaringen en gedachten werden uitgewisseld, werd de avond afgesloten.
‘De kerk van alle tijden, kent slechts één vaste grond’. Met dit lied en met Gods zegen werd de deze avond afgesloten.

met dank aan Jaak Kooyman

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI