500 jaar Reformatie

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

In 2017 is het 500 jaar geleden dat de Reformatie begon. Vijf eeuwen geleden publiceerde Maarten Luther in Wittenberg zijn 95 stellingen. Dit wordt algemeen gezien als het begin van de Reformatie in Europa.

De lutherse reformatie begon dus met het aanslaan van stellingen tegen misstanden in de katholieke kerk. Zij verspreidde zich snel naar de Nederlanden. Dat hierna toch de calvinistische reformatie in ons land de grootste aanhang kreeg, is vooral te verklaren vanuit de politieke situatie in de Nederlanden. Overigens duurde het soms tientallen jaren voor de nieuwe leer ook de gewone mensen in onze steden en dorpen bereikte.

Een reformatieherdenking gaat vaak over de grote mannen: Luther, Calvijn en Zwingli. Maar die drie zouden nooit zo’n invloed hebben gekregen als plaatselijke pastoors en (later) predikanten hun leer niet hadden overgenomen. En als het gewone volk die boodschap niet had omhelsd, van harte of noodgedwongen.

Het platform Refo500 biedt materiaal en activiteiten aan voor gemeenten die hier aandacht aan willen besteden.
Samen met Erdee Media Groep ontwikkelt zij ook educatief materiaal voor kerken en zondagsscholen.
Ook komt er een groot Reformatiekoor, bestaande uit 500 zangers, dat verschillende concerten in Nederland geeft. En op 22 september start in het Museum Catharijneconvent in Utrecht de tentoonstelling De kracht van Luther.

In Haarlem organiseert de Raad van Kerken Haarlem een interkerkelijke gesprekskring. Zowel protestanten als katholieken, en misschien wel buitenkerkelijken, gaan met elkaar in gesprek over thema’s uit de Reformatie en hoe wij daar nu tegenaan kijken. Deze bijeenkomsten staan onder leiding van emeritus-predikant Kick Bras.

Klik hier voor de algemene informatie en hier voor de informatie over de gesprekskring in Haarlem.

luther-maarten

[/column]

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI