Tijdens het Pinksterfeest spraken de christenen voor het eerst in vreemde talen. Op deze manier was de boodschap van het evangelie voor alle aanwezigen – er waren tijdens het Joodse Wekenfeest veel internationale bezoekers in Jeruzalem – te begrijpen. “Zij werden allemaal vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken.” En een bekend lied zingt er van: “Want de Geest spreekt alle talen.” Lucas vertelt ons hierover in zijn boek Handelingen.

Maar hoe zou dat geklonken hebben op die allereerste Pinksterdag toen de leerlingen in verschillende talen tot die mensen spraken? Het Missionair Platform Den Haag heeft een video gemaakt waarin verschillende christenen uit Den haag het verhaal van Pinksteren in tien verschillende talen vertellen.
Bekijk en beluister hier deze video.

© 2021 Geloven in de Stad

Volg Geloven in de Stad: