Zeven wonderen van het kruis

Op zeven momenten heeft bloed van Jezus gevloeid voordat Hij Zijn laatste adem uitblies. Wilkin van de Kamp noemt dit de “zeven wonderen van het kruis”. Hij heeft hierover een boek geschreven en ook zeven filmpjes gemaakt. Daarin maakt hij duidelijk wat deze wonderen voor ons vandaag de dag betekenen.

“God heeft zijn Zoon de dood niet ingejaagd, maar Hem tot in detail voorbereid op de laatste 18 uur van zijn leven,” aldus Van der Kamp. “Een half jaar voor zijn sterven stuurde God Mozes en Elia uit de hemel om Jezus voor te bereiden op zijn levenseinde dat Hij in Jeruzalem zou volbrengen. Zij hebben stap voor stap de laatste 18 uur met Jezus doorgesproken. Niet alleen het moeitevol lijden maar ook de vreugde die voor Hem lag. Nergens zie je de grootheid van God zo duidelijk als in de laatste achttien uur voor Zijn sterven. Het is een verhaal van ongekende moed, liefde en kracht.”

Het meest indrukwekkende moment voor Wilkin van der Kamp is het moment dat Jezus’ zweet als druppels bloed de aarde doordrenkte. “In Getsemane werden onze zonden in die ene beker samengeperst die door Jezus gedronken zou worden.
De Man zonder zonde werd geconfronteerd met onze zonden. De angel van de dood drong zijn ziel, geest en lichaam binnen. Nooit kunnen we beseffen wat dit met Hem gedaan heeft. Hoewel Jezus God vroeg om deze beker van Hem weg te nemen, bad Hij toch: ‘Maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.’ Op dit moment zien we Jezus als mens God vragen of er toch geen andere manier is om de wereld te redden. Hoewel Hij wist dat dit allemaal deel uitmaakte van Gods meesterplan. Johannes getuigt dat Jezus alles wist wat over Hem komen zou. En aan het kruis had Jezus de kracht de woorden ‘Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen.’ uit te spreken. Het lijden had niet het laatste woord.

De zeven keren dat Jezus gebloed heeft vonden niet per ongeluk plaats. Het waren stuk voor stuk profetische handelingen, honderden jaren eerder voorspeld, door God gewild en ingegeven en uitgevoerd door zondige Romeinse soldaten. Met deze profetische handelingen wil God ons duidelijk maken wat het wonder van het kruis voor ons betekent. De zeven wonderen van het kruis brengen ons dichtbij Jezus, die op een volmaakte wijze het offer heeft gebracht om ons volledig met God te verzoenen.”

Van der Kamp is blij dat eerst de EO en nu de KRO-NCRV het hele Paasverhaal vertellen door zo dicht mogelijk bij mensen komen die het verhaal niet kennen. “Ze gebruiken daarbij liederen doe veel Nederlanders kennen. Seculiere liederen die ze associëren met dat Paasverhaal.” The Passion wordt (witte) donderdag 14 april om 20.30 uur op NPO1 uitgezonden. Maria Magdalena speelt dan voor het eerst een actieve rol in The Passion. Eeuwenlang is ze weggecijferd, maar haar impact was groot.

Klik hier om de zevendelige videoserie De zeven wonderen in Jeruzalem te bekijken.

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI