De week van gebed is weer van start gegaan. Elke dag van deze gebedsweek zijn er in één van de Haarlemse kerken of bij iemand thuis gebedsmomenten. Soms ’s morgens, soms overdag en soms ’s avonds.

Zie voor de gebedsmomenten onderstaand schema.


Andere gebedsmomenten met een interkerkelijk karakter zijn:
* Stadsgebed (elke eerste vrijdagavond van de maand), Paul Krugerkade 6. Tijd: 19 – 20 uur.
* Herstel (gebed voor genezing, elke vrijdagavond in de even weken), Eksterlaan 1. Tijd: 20 – 21 uur.


© 2021 Geloven in de Stad

Volg Geloven in de Stad: