Week van Gebed 2019

De week van gebed is weer van start gegaan. Elke dag van deze gebedsweek zijn er in één van de Haarlemse kerken of bij iemand thuis gebedsmomenten. Soms ‘s morgens, soms overdag en soms ‘s avonds.

Zie voor de gebedsmomenten onderstaand schema.


Andere gebedsmomenten met een interkerkelijk karakter zijn:
* Stadsgebed (elke eerste vrijdagavond van de maand), Paul Krugerkade 6. Tijd: 19 – 20 uur.
* Herstel (gebed voor genezing, elke vrijdagavond in de even weken), Eksterlaan 1. Tijd: 20 – 21 uur.


Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI