Op vrijdagochtend 28 april kwamen de ondernemers weer bij elkaar voor een ondernemersontbijt. Lees hier het verslag door Nathalie Bockhoudt.
Eindelijk konden we weer bij elkaar komen en mochten we, onder het genot van een ruim ontbijt, op bezoek bij de brandweerkazerne in Heemstede. Hier werden we verwelkomd door Frans Schippers, directeur van de veiligheidsregio Kennemerland en tevens de brandweercommandant.
Een indrukwekkend verhaal over de ervaringen en uitdagingen die de corona-epidemie met zich meebrachten. De media, die ineens zaken belangrijk maakte die eigenlijk niet bepalend waren, maar wel per ommegaande opgelost moesten worden. De samenwerking met de diverse organisaties als de GGD en nood- en hulpdiensten, lokaal en landelijk. Het inzetten van het crisismodel zoals dit geldt voor nood- en hulpdiensten, het kunnen meebewegen op de golven van de crisis en bovenal het overzicht bewaren.
Het bijzondere is dan toch weer dat  het doen en laten van Frans bepaald wordt door de wetenschap dat God bestaat en God boven alles staat. Hierdoor is er rust en geen paniek, want alles is in Zijn handen. Mooi dat we dat weer mochten meenemen in ons eigen dagelijkse werk en ook fijn om elkaar weer te ontmoeten en te spreken.

© 2021 Geloven in de Stad

Volg Geloven in de Stad: