Serie avonden over geloofsopvoeding

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

It takes a village to raise a child is een van oorsprong Afrikaans gezegde. Maar die ‘village’ is niet meer vanzelfsprekend in een tijd waarin allerlei sociale verbanden zijn vervaagd en kinderen opgroeien in een geïndividualiseerde samenleving. Zowel voor de pedagogische opvoeding van kinderen als hun geloofsopvoeding hebben zij die opvoedgemeenschap echter wel nodig. Bij het opvoeden en leren van kinderen zijn alle mensen in de directe omgeving van het kind betrokken.
Al in de jaren ’80 moedigde prof. Wim ter Horst ouders aan om tegen de tijdgeest in ‘meergezinnengeloofsgemeenschappen’ te vormen, om die ‘village’ die nodig is om kinderen op te voeden weer nieuw leven in te blazen.
Als ouders hebben we elkaar nodig om onze kinderen op te voeden en hen voor te leven in een levend geloof. Geloofsopvoeding, het geloof leren, is iets wat je als ouder niet alleen kunt. Omdat een kind die ‘village’ nodig heeft, maar ook omdat het heel lastig is als je het als ouder alleen moet doorgeven en voorleven.

Uit recent onderzoek van de HGJB blijkt dat ouders kerken steeds meer vragen om hen hierin te ondersteunen door verschillende vormen en mogelijkheden aan te bieden. Vanuit Geloven in de Stad spelen we hierop in en bieden we dit najaar een aantal avonden aan om ouders te inspireren en te bemoedigen en om elkaar te ontmoeten rond het thema geloofsopvoeding.

We begonnen in september met een avond waarin Nieske Selles-ten Brinke ons inspireerde om gezinsrituelen in te stellen. Ze heeft veel ideeën gepresenteerd om in het gezin feesten zoals Pasen en Pinksteren te vieren en samen actief en bewust met het geloof bezig te zijn in de adventstijd en veertigdagentijd. Zij reikte ons ook een mooi idee aan rond Oud & Nieuw: samen met kinderen stenen verzamelen en naar aanleiding daarvan in gesprek gaan. Elk gezinslid zoekt een mooie en een lelijke steen, waarbij de mooie steen symbool staat voor iets moois of goeds uit het voorbije jaar en de lelijke steen voor iets moeilijks of verdrietigs. Iedereen vertelt zijn of haar herinnering bij beide stenen, waarna ervoor gedankt en gebeden wordt en de mooie stenen nog een tijdje een plekje krijgen in het huis. Een aanknopingspunt om met kinderen in gesprek te gaan en het leven te delen. Nieske Selles moedigde ons ook aan om regelmatig met en voor onze kinderen te bidden en hen te zegenen.

De tweede avond (woensdagavond 11 oktober) wordt verzorgd door Stichting Generatio. Tijdens deze avond gaan we met elkaar in gesprek rond het thema ‘Ouderschap in bijbels perspectief’.  Over o.a. de specifieke rollen van vader en moeder, over hoofd van het gezin zijn, over de combinatie ouderschap en carrière.

Tijdens de derde en voorlopig laatste avond (woensdagavond 8 november) zullen we met elkaar nadenken over de (christelijke) seksuele opvoeding. Spreker is Arjet Borger, bekend van haar adviezen in o.a. EO Visie en haar boeken over Saar & Jop. Dit is een belangrijk onderwerp voor alle ouders!

In het voorjaar van 2018 hopen we opnieuw een aantal avonden aan te bieden. Een van de thema’s is dan bijbellezen en theologiseren met kinderen. In de recente godsdienstpedagogische stroming van de kindertheologie staat het gesprek met kinderen over Bijbel en geloof centraal. Kinderen leren door zelf vragen te stellen, daar samen over na te denken en antwoorden te verwoorden. Hun eigen manier van denken is daarbij belangrijk, evenals hun ervaringen, ideeën en vragen. Als je hen in contact brengt met een Bijbelverhaal en hen zelf aanspreekt, komen die gedachten op gang en kunnen waardevolle gesprekken ontstaan. We noemen dit ‘theologiseren met kinderen’. Een goed handvat om samen met kinderen de bijbel te lezen en erover in gesprek te gaan is de Samenleesbijbel die uitgaat van dit principe.
Andere ideeën en suggesties voor thema’s voor deze nieuwe serie avonden zijn natuurlijk welkom.
Mail deze naar Lydia van der Meer via lydiaboer@yahoo.com.

It takes a village to raise a child. Om te beginnen in Haarlem. Van harte welkom om hieraan mee te doen!

Interessante links n.a.v. dit artikel:

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI