Samen Geloof Leren – een serie avonden over geloofsopvoeding.

Geloven leer je thuis. Het gezin heeft de meeste impact op de geloofsontwikkeling van kinderen. Wat kinderen thuis meekrijgen – en hoe dat gebeurt – heeft grote invloed op de rest van hun leven.
De Evangelische Omroep plaatste hierover op 30 juni een online-artikel onder de veelzeggende titel ‘Ouders vragen kerk om creativiteit voor geloofsopvoeding‘. Als kerken in Haarlem willen wij daartoe bijdragen door dit najaar drie avonden te organiseren voor ouders met kinderen tussen 0 en 18 jaar: de woensdagen 13 september, 11 oktober en 8 november.

Op de eerste avond is het thema Vier het samen en neemt Nieske Selles ons hier in mee.
De tweede avond heeft als thema Ouderschap in bijbels perspectief en wordt geleid door Christa Baksteen.
Op de derde avond staat Praten over seksualiteit centraal en denkt Arjet Borger met ons mee.
In de agenda vind je uitgebreidere informatie over elke avond.

Het beloven enerverende avonden te worden waarin we veel ideeën aangereikt krijgen. Iedereen voor wie geloofsopvoeding relevant is, is van harte welkom.

© 2021 Geloven in de Stad

Volg Geloven in de Stad: