Gendro Schijff: “De gezamenlijke dienst is het grootste getuigenis naar de verdeelde wereld.”

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Holy, holy, is the Lord God almighty!
Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb.
Holy, Holy!

“Deze woorden zongen we tijdens de gezamenlijke kerkdienst op 10 oktober in het Kennemer Sportcenter”, zegt Gendro Schijff. Hij was lid van het gelegenheidskoor tijdens de gezamenlijke dienst en hij werd geraakt door de samenzang. “Het ging door merg en been bij mij en een traan gleed langs mijn wang. Wat een moment was dit; krachtig, intiem en met elkaar. Samen zongen we weer uit volle borst! Dankbaar dat God ons de mogelijkheid gaf de gezamenlijke dienst te hebben! De armen werden uitgestrekt en de handen uitgespreid, als teken van overgave en eer aan God. Harmonieën klonken uit kelen van mannen, vrouwen en jongeren.

Als zanger op het podium is het een voorrecht om mensen voor te gaan in een stuk aanbidding. En voor mij is er niets mooier dan harten geraakt te zien worden door een aanraking van Gods zachte hand. Soms heel zichtbaar in mensen, soms in een blik in de ogen of juist in de stilte van ons hart. Ik moet denken aan het woord ‘eenheid’ waar Jezus ons in aanmoedigt. Juist nu in een tijd van onrust en meningen. Het is zo fijn om te horen en te zien dat we als kerken met allemaal een eigen kleur, God in eenheid mogen aanbidden. Ik geloof dat dit het grootste getuigenis is naar een verdeelde wereld.

De week voorafgaand aan de dienst was al fantastisch, samen bidden, samen zoeken, elkaar samen vinden. Ik geloof dat dit verbindend, helend en zegenend is voor de kerk en voor de omgeving. Mijn wens is dat we de urgentie van gebed zullen blijven voelen en het gewoon weer meer gaan doen, met elkaar. En dat ons getuigenis zal zijn de eenheid en vrede van Jezus door ons allen en ieder op zijn eigen plek.”

Kolossenzen 3:12-15
Jullie zijn door God uitgekozen. Jullie zijn van Hem en Hij houdt heel veel van jullie. Wees daarom zelf ook vol medelijden, goedheid, bescheidenheid, vriendelijkheid en geduld. Wees verdraagzaam. Vergeef elkaar als je iets tegen elkaar hebt. Net zoals Christus jullie vergeven heeft, moeten jullie ook elkaar vergeven. Wees vooral vol liefde. Want liefde houdt alles met een volmaakte eenheid bij elkaar. En laat de vrede van Christus in jullie hart regeren. Want daarvoor zijn jullie geroepen, als leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Zorg dat jullie vol zijn van het woord van Christus. Dan kunnen jullie elkaar met wijsheid leren en helpen. Dan zullen jullie met je hele hart de Heer danken met psalmen, lofliederen en liederen in talen van de Geest. En alles wat jullie zeggen en doen, moeten jullie doen namens de Heer Jezus. Dank ook God de Vader door Hem.

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI