Doel speerpunt diaconaat:

  • Het diaconaatplatform weet zich allereerst verantwoordelijk voor het verbinden van de diaconaal werkers uit de verschillende kerken, met elkaar.
  • Daarnaast richt dit platform zich ook op het delen en uitwisselen van de kennis die in de verschillende kerken zit over specifieke diaconale onderwerpen als: omgang met overlijden, omgang met geldzorgen, omgang met huwelijksproblematiek.
  • Daarnaast zal dit platform ook de plek zijn waar sociale welzijnsorganisaties bekendheid kunnen genereren om een plek in de kerk in te nemen.
Diaconaat
Date

26 april 2022

Category

Speerpunten