Bayani van Netten: ‘’Het is Gods liefde die ik mag uitdragen.’’

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Bayani van Netten heeft een tijd geleden een maatschappelijke diensttijd traject (MDT) gedaan met CityShapers. Hij studeert nog en gaat daarnaast naar de Bijbelschool Rotsvast.

“Tijdens mijn maatschappelijke diensttijd heb ik stage gelopen in de Woord en Daad Kringloopwinkel. Toen ik hoorde dat ik op deze plek – met enorm veel verschillende culturen – stage ging lopen, had ik best wel veel vooroordelen. Maar toen ik eenmaal aan de slag ging, ging het heel erg goed!

Ik leerde dat iedereen zijn eigen karakter heeft en dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt. Iedereen wordt in de winkel gelijk behandeld, dat was heel inspirerend voor mij. Daarnaast was één van mij grootste leermomenten dat je niet moet opgeven als het niet in een keer lukt. Als je een beetje doorzet dan kom je er wel.

Elke dag voor ik met werken in de kringloopwinkel startte, begon ik met gebed en stelde ik de vraag of ik mensen mocht ontmoeten met wie ik mocht praten. Elke dinsdag heb ik iemand op mijn pad gekregen met wie ik mocht praten en bidden. Ook ervoer ik Gods liefde voor de medewerkers tijdens de etentjes met hen. Die liefde mag ik in het werk en daarbuiten uitdragen.

Ook nu ik ergens anders werk, bid ik nog elke dag voor ik ga werken. Ook mag ik met niet gelovige collega’s discussies voeren over het geloof. Vaak maken ze God belachelijk, maar voor een discussie bid ik altijd en weet ik dat de Heilige Geest aanwezig is en dat Hij mij de juiste woorden gaat geven.’’

Wil je meer weten over een MDT, klik dan hier. En heb je interesse in een MDT, klik dan hier.

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI