Anne Post: “Missionair gemeente-zijn is de basis van kerk-zijn.”

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Wat hebben mensen nodig en wat kunnen wij vanuit ons geloof betekenen?

Sinds 1 februari is Anne Post (51 jaar) voor twee dagen interim-voorganger in de Pelgrimkerk in Haarlem Zuid-West. Daarnaast is hij parttime-voorganger in een kerk in dorpje ten oosten van Alphen aan/den Rijn. Tijd dus voor een andere kennismaking met deze in 2016 afgestudeerde theoloog.

Anne was eerder bestuurskundige en ontdekte later dat God ook een missie heeft. “Ik was er van overtuigd een dingenmens te zijn, mede door mijn opgroeien in ons tuindersgezin, lekker praktisch ingesteld. Er was wel altijd een verlangen om ‘iets meer’ met mijn geloof te doen. Het kwam er echter nooit van en toen besloot ‘Iemand’ het blijkbaar nodig om in te grijpen. Ik raakte mijn baan kwijt en besefte vrij snel, nu zal ik wat moeten gaan ondernemen. Het grappige is dat ik met deze vraag besef dat het praktische toch in mij is gebleven, hoe geef je vanuit een visie op ‘kerk-zijn’ daar praktisch handen en voeten aan. Ik was op dat moment aan het pionieren. De toenmalige burgemeester van Katwijk, Jos Wienen (nu Haarlem), stimuleerde mij werk te maken van ‘kerk-zijn’ in de nieuw te bouwen wijk Valkenburg van zo’n 5.000 woningen. Daardoor ben ik me tijdens mijn studie gaan specialiseren in missionair ‘kerk-zijn’. Missionair is geen modewoord, het is de basis van ‘kerk-zijn’. We hebben een missionaire God die vanaf de schepping af aan bezig is geweest mensen uit te zenden, te verspreiden in de wereld. God wil namelijk herstel van relaties bewerkstelligen. De relatie tussen de mens en God zelf en met de medemens en de schepping.”

In Haarlem hopen de kerken de komende jaren zeven pioniersplekken te hebben gestart. “Ja, ik heb ook iets met pionieren, maar als middel en niet als doel. Ik heb in Engeland gezien wat voor enorme boost kan uitgaan van een kleine gemeenschap die zich richt op één aspect vanuit hun geloof in Jezus Christus. We willen soms veel te veel als kerk en ik denk dat we vooral minder hoeven. Stop met alle activiteiten en ga eens luisteren in de buurt waar hebben de mensen behoefte aan? We denken zo sterk vanuit ons hokje van kerk, pastoraat, diaconaat en proberen van alles te organiseren. Terwijl we het mogen omdraaien: wat hebben mensen nodig en wat kunnen wij vanuit ons geloof betekenen. Dat is weer naast de ander gaan zitten, met handen die bij iedereen leeg zijn. Niet dat we als Pelgrimkerk overal mee gaan stoppen hoor! Nee, maar dat is wel mijn visie en ik mag daar steeds kritisch naar kijken.”

Anne Post is voor anderhalf jaar aangesteld in de Pelgrimkerk, maar heeft toch plannen. “We zijn allemaal Pelgrim op ons pad, op weg naar Gods Koninkrijk waar de ultieme zege op ons wacht. Ik hoop dat ik de mensen in en rond de Pelgrimkerk mag stimuleren om iets daarvan mee te nemen in hun leven in onze wijk (Houtvaartkwartier) en in de stad. Specifiek mag ik me vooral richten op jongeren en op jonge gezinnen, de kerk in de buurt en de erediensten. Maar ik hoef het niet alleen te doen, het is ook niet van mij afhankelijk. Er zitten geweldige mensen in onze gemeente die staan te poppelen om iets te gaan doen. Als ik daar nu een vuurtje kan aansteken… dat zou prachtig zijn.”

In een volgend getuigenis zal Anne meer vertellen over een bijzondere Paasboodschap en hoe hij maatschappelijke betrokkenheid op de nieuwe generatie overbrengt .

[/column]

Agenda

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI