Doel speerpunt pionieren:

  • Het pionierplatform weet zich allereerst verantwoordelijk voor het verbinden van de pioniersplekken uit de verschillende kerken met elkaar.