Pelgrims van Hoop

In het Oude Testament lezen we dat de Israëlieten om de vijftig jaar een jubeljaar vierden met als doel de gelijkheid, de gerechtigheid en maatschappelijke vrede te herstellen.
Als afgeleide hiervan kennen onze katholieke broers en zussen sinds 1300 iedere vijfentwintig jaar een jubeljaar, ook wel een heilig jaar genoemd. Bij hen staat in dat jaar de verzoening tussen de mensen onderling en tussen mens en God centraal. Een jaar om tot rust te komen, om oude schulden te vereffenen en met een schone lei te beginnen.

Op kerstavond dit jaar start het Jubeljaar 2025. Het thema is Pelgrims van Hoop. Gelovige mensen leven vanuit hoop, ook als het leven soms tegenzit. De hoop op Gods genade en tekenen die getuigen van hun werkzaamheid zullen in de verkondiging centraal staan.
Hoop is dus de centrale boodschap. Hoop die geworteld is in Gods liefde, die door de heilige Geest in onze harten wordt uitgestort (Romeinen 5:1-2,5)

Het logo van het jubeljaar vertoont vier gestileerde figuren die de hele mensheid verbeelden vanuit de vier windstreken. De omhelzing verbeeldt de solidariteit en broederschap. De onderliggende golven geven weer dat de pelgrimstocht van het leven niet altijd over rustige wateren gaat. Het anker, waar het kruis aan de onderkant in overgaat staat voor de hoop.
Er is ook een internationaal lied voor het jubileumjaar gecomponeerd. Het begin van de Nederlandse vertaling luidt: Vlam van liefde, hoop die ons doet leven, hoor ons lied, een lofzang uit ons hart. En de laatste versregel is ‘Ik ben God-met-u. Ga, ontvang mijn zegen!’

Ter voorbereiding op het jubeljaar heeft de katholieke kerk 2024 uitgeroepen tot Jaar van gebed. Doel is dat de gelovigen zich concentreren op gebed, in het bijzonder het Onze Vader. In de Bijbel lezen we dat Jezus zich voortdurend terugtrok in de stilte en in eenzaamheid om dicht bij de Vader te zijn. In de stilte van het gebed vond Hij God.

Bidden, stilte, spontaan, getijdengebed, aanbidding, neerzitten aan het kruis, luisteren naar het hart van de Heer. Een goed boek dat je de geest opent voor de heilige Geest. Een kunstmeditatie om waar het naar verwijst. Dankbaarheid rond de maaltijd. Eer aan de Vader. Een kaars aansteken en de vlam laten spreken. Bewust orde scheppen in de tijd. Ruimte geven voor de Geest binnenin je. Gevoelig zijn voor de Geest.
Alles zien in het licht van de Heer. Daarin vind je vreugde en vrede en moed om door te gaan. Loop in de voetsporen van de Heer en laat je door Hem vinden en zegenen! Wees getuige van hoop en wacht op de wederkomst van Jezus Christus.

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI