De samenwerking van The Message NL, het Huis van Gebed Haarlem en Geloven in de Stad leidt tot het nieuwe gebedsinitiatief Your Kingdom Come.
Geïnspireerd door The Message UK in Manchester willen ze graag ieder uitdagen om in de aanwezigheid van God te treden en te bidden voor wat Zijn roeping is voor jouw leven. Het gebedsevent heeft daarom ook als thema Geroepen.

Met Your Kingdom Come wordt de gebedsbeweging van de kerk in Kennemerland versterkt door het organiseren van evenementen met daarin: Prayer, Worship & Witness.

”We verlangen ernaar dat mensen – door in eenheid te (aan)bidden – in vuur en vlam komen te staan voor Jezus en daaruit gaan handelen.”

Het eerste gebedsevent vindt plaats op zaterdagavond 14 oktober in de Wilhelminakerk in Haarlem. De inloop is om 19:30 uur en de avond start om 20:00 uur.

© 2021 Geloven in de Stad

Volg Geloven in de Stad: