Jongeren en de Kerk

Met #IMPACT willen we het jongerenwerk, dat al in jouw kerk gebeurt, ondersteunen en aanvullen. 

Want dat blijkt nodig: er is geen kerk, gemeente in de regio die alles kan aanbieden waar jongeren behoefte aan hebben. Maar samen kunnen we dat wel. 

Het is ons verlangen om een verschil te maken in de levens van mensen om ons heen, om impact te hebben. Dit doen we op verschillende manieren en op verschillende plekken – met toffe events, conferenties, trainingen, Alpha Youth, outreaches, alles vanuit één en dezelfde liefde voor onze God.

Jurrin Reckers deed onderzoek naar wat jongeren in de kerken nodig hebben, om te gebruiken als leidraad om jongerenwerk in de kerken te ondersteunen.

Onderzoekers Orthberg en Barton hebben zeven manieren beschreven waarop jongeren zich kunnen ontwikkelen in hun geloof. Voor iedere jongere is de manier die bij hem past anders, waardoor je eigenlijk alle verschillende wegen zou moeten kunnen aanbieden. Elke kerk kan dat simpelweg niet, maar samen kunnen we dat wel.

De 7-pathways

 • Relationeel; Geloof beleef je samen

 • Intellectueel; Geloof onderzoek je

 • Dienend; Geloof is anderen helpen

 • Stilte; Geloof is op God gericht zijn

 • Activisme; Geloof biedt een leidraad

 • Schepping; Geloof is verwondering

 • Aanbidding; Geloof is dankzegging

Daarnaast zijn er vier omgevingsvormen waar de jongeren geprikkeld zouden moeten worden om hun geloof te beleven. Voor elke vorm is er een ander aspect waarop zij hun geloof ontwikkelen. Ook hiervoor geldt dat het lastig is om met je eigen kerk al deze ruimtes aan te bieden, maar door samen te werken, verschillende dingen te organiseren en elkaar daarbij te ondersteunen is dat toch mogelijk. De verschillende omgevingsvormen zijn:

 • Public Space (50+) Inspiratie

 • Social Space (12-50) Samenwerking

 • Personal Space (4-12) Herkenning

 • Intimate Space (2-4) Vorming


Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI