Internationale Vrouwendag

[column width=”2/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen. (Spreuken 31:10)

Op  8 maart is het Internationale vrouwendag, een dag waarop de bijzondere kanten van vrouwen worden gevierd. Tegelijkertijd wordt de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen onder de aandacht gebracht.

Ook in de Bijbel vervullen vrouwen bijzondere rollen. Zo worden er bijvoorbeeld in de brieven van Paulus vrouwen genoemd, die vaak onderbelicht blijven.
In Romeinen 16 noemt Paulus in enkele verzen drie verschillende vrouwen. In vers 1 spreekt hij duidelijk zijn grote waardering en achting uit over Febe. Vervolgens noemt hij in vers 3 Prisca, die samen met haar man reisgenoot van Paulus was en tot de eerste groep christenen in Rome behoorde. In vers 7 komt Junia ter sprake, vermoedelijk een vrouwelijke apostel en een bevrijde slavin. ook zij behoorden tot de eerste christenen in Rome. In elk geval zijn het drie bijbelse vrouwen die een grote rol hebben gespeeld in de verspreiding van het evangelie.

Het Nederlands Bijbelgenootschap besteedt aandacht aan vijf bijzondere vrouwen uit de Bijbel. Hun opvallende rol komt in de Bijbel scherp naar voren. Lees hier het artikel over o.a. Debora, die het land als rechter leidde, en Ruth, een moedige vrouw.

In het tv-programma ‘De vrouwen van Jezus van Nazareth’ wordende levens besproken van vier indrukwekkende vrouwen: Maria Magdalena, Maria de moeder van jezus, Helena van Constantinopel en Nino van Georgië. Lees hier meer over deze bijzondere vrouwen.

Hier kun je meer lezen over het loflied op de sterke vrouw, de ode aan die sterke vrouw in Spreuken 31.

[/column]

[column width=”1/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Agenda

Deel dit bericht

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI